onsdag 30 juni 2010

Animationer till King.com


Under andra hälften av 2010 animerades ett antal små diplom till spelbolaget king.com. De är animerade i flash och vikten för varje diplom ligger under 200kb.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar